DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TU BỔ ĐỀN TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TU BỔ

ĐỀN TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN

Địa chỉ: thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Công trình gồm: 1000m2 sân lễ hội, 2 cột cờ (cao 12m /1 cột)

Tổng kinh phí 138 triệu đồng

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 10.000.000
Anh Đặng Quốc Dũng 40.000.000
Chị Nguyễn Kim Thúy 40.000.000
Anh Hoàng Công Thắng 38.000.000
Chị Ngọc (bạn chị Trang ở Anh) 1.500.000
Chị Hương (bạn chị Trang ở Anh) 500.000
Chị Trang (ở Anh) 1.000.000
Chị Quỳnh Linh (ở Hồng Kông) 1.000.000
Chị Hòa (Hội CTP TPHP) 2.000.000
Chị Bùi Thị Thảo 2.000.000
Anh Lương Quốc Dũng 1.000.000
Chị Nguyễn Thị Kim Hồng 1.000.000
Tổng tiền đóng góp 138.000.000