Danh sách đóng góp năm 2022

Tổng đóng góp: 5,586,799,832

STT Ngày Tập thể/Cá nhân Địa chỉ Số tiền TM Ghi chú
1 28/12/2021 Anh Đặng Quốc Dũng Tp.HCM 100,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
2 17/12/2021 Phật tử chùa Phước Sơn Tam Bình, VL 200,000,000 Cầu Từ Tâm 116
3 01/01/2022 MTQ Giấu tên 200,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
4 03/01/2022 Phật tử chùa Phước Sơn Tam Bình, VL 100,000,000 Cầu Từ Tâm 117
5 04/01/2022 Phật tử chùa Phước Sơn Tam Bình, VL 43,000,000 Cầu Từ Tâm 117
6 04/01/2022 Phật tử chùa Phước Sơn Tam Bình, VL 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
7 17/01/2022 MTQ giấu tên 200,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
8 17/01/2022 GĐ Anh Phạm Văn Cư + Chị Phạm Thị Nguyệt Ánh Tp.HCM 174,000,000 Cầu Từ Tâm 119
9 17/01/2022 Công ty XD Bình Minh Tp.HCM 100,000,000 Cầu Từ Tâm 118
10 18/01/2022 MTQ giấu tên Quỹ Kairos Tp.HCM 82,000,000 Cầu Từ Tâm 116
11 19/01/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý Tp.HCM 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
12 19/01/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Tp.HCM 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
13 28/01/2022 Cháu Đỗ Minh Huy Tp.HCM 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
14 28/01/2022 Phòng KD Vietcombank CN Hùng Vương Tp.HCM 18,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
15 28/01/2022 Công ty XD Bình Minh Tp.HCM 80,000,000 Cầu Từ Tâm 118
16 29/01/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
17 02/02/2022 MTQ giấu tên 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
18 07/02/2022 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
19 07/02/2022 Anh Phạm Minh Tp.HCM 100,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
20 07/02/2022 Sư Cô Diệu Chơn – Chùa Tây Tạng Thủ Dầu Một, BD 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
21 08/02/2022 Anh Đào Minh Vàng Tp.HCM 5,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
22 08/02/2022 Anh Đặng Văn Dang Tp.HCM 1,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
23 08/02/2022 Anh Trần Văn Toàn Tân Bình 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
24 14/02/2022 Chị Phạm Thùy Ân + Ng. Thụy Trà My Tp.HCM 1,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
25 15/02/2022 Nhóm Thiện Nguyện Thiện Tâm 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
26 15/02/2022 Anh Trọng Quân 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
27 15/02/2022 Anh Đức Trung 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
28 15/02/2022 Chị Kim Oanh 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
29 15/02/2022 Anh Võ Phương Trình Tp.HCM 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
30 17/02/2022 Công ty TNHH Thành phố Tươi Mới – GĐ TP Group Tp.HCM 285,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
31 17/02/2022 Công ty TNHH Thành phố Tươi Mới – GĐ TP Group Tp.HCM 10,000,000 Công đức đường vào chùa Q.12
32 17/02/2022 Công ty TNHH Thành phố Tươi Mới – GĐ TP Group Tp.HCM 5,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
33 22/022022 Anh Phạm Minh Tp.HCM 10,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
34 23/02/2022 Gia đình TP Group (?) Tp.HCM 10,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
35 28/02/2022 Anh Nguyễn Trọng Tuyên Tp.HCM 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
36 28/02/2022 Chị Vũ Thị Hà Tp.HCM 10,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
37 02/03/2022 Anh Nguyễn Văn Quang Tp.HCM 5,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
38 02/03/2022 Anh Nguyễn Văn Quang Tp.HCM 5,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
39 02/03/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
40 04/03/2022 Gia đình TP Group Tp.HCM 200,000,000 Cầu Từ Tâm 121
41 03/03/2022 Anh Huỳnh Hữu Thành 1,000,000 Quỹ Xây cầu Từ Tâm 2022
42 10/03/2022 Em Đinh Huyền Tp.HCM 5,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
43 11/03/2022 Anh Đặng Quốc Dũng Tp.HCM 90,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
44 11/03/2022 Em Phạm Thùy Ân Tp.HCM 500,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
45 11/03/2022 Em Minh Quân Tp.HCM 300,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
46 11/03/2022 Em Quốc Thịnh Tp.HCM 500,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
47 11/03/2022 Anh Vĩnh Đức Bình Dương 500,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
48 11/03/2022 Anh Ngô Tấn Út Hậu Bình Dương 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
49 11/03/2022 Anh Mai Lợi Tp.HCM 5,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
50 11/03/2022 Anh Mai Lợi Tp.HCM 5,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
51 11/03/2022 Anh Mai Lợi Tp.HCM 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
52 11/03/2022 Anh Nguyễn Ngọc Tâm Tp.HCM 999,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
53 11/03/2022 Chị Ngọc Bình Tp.HCM 999,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
54 11/03/2022 Chị Cao Tâm Tp.HCM 999,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
55 11/03/2022 Anh Đặng Văn Dang Tp.HCM 99,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
56 11/03/2022 Anh Liêu Minh Tuấn Tp.HCM 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
57 11/03/2022 Anh Lê Văn Thu Tp.HCM 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
58 12/03/2022 Chị Nguyễn Thụy Trà My Tp.HCM 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
59 13/03/2022 Anh Đức Thịnh Tp.HCM 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
60 14/03/2022 Anh Lê Vĩnh Quân Tp.HCM 999,999 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
61 14/03/2022 Anh/chị MTQ giấu tên 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
62 14/03/2022 Team Vân Anh Tp.HCM 80,000,000 Cầu Giác Ngộ 6
63 15/03/2022 Anh Đặng Công Tín Tp.HCM 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
64 16/03/2022 Cháu Đỗ Minh Huy Tp.HCM 5,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
65 17/03/2022 Chị Mai Thoa Hải Phòng 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
66 17/03/2022 Chị Hiếu VTV Hà Nội 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
67 17/03/2022 Chị Ngọc Lan (bạn chị Kim Thúy) 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
68 18/03/2022 Chị Trịnh Thị Thu Hương (bạn chị Kim Thúy) 10,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
69 18/03/2022 Chị Hà Thu Nga (bạn chị Kim Thúy) 3,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
70 18/03/2022 Bác Lý (bạn chị Kim Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
71 18/03/2022 Anh Trần Lưu Quang (bạn chị Kim Thúy) 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
72 18/03/2022 Anh Phạm Gia Túc (bạn chị Kim Thúy) 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
73 18/03/2022 Anh Vũ Đăng Khoa (bạn chị Kim Thúy) 500,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
74 18/03/2022 Chị Phạm Vũ Hương Giang (bạn chị Kim Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
75 18/03/2022 Anh Lê Hoài Trưng Tp.HCM 5,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
76 18/03/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý Tp.HCM 40,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
77 18/03/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Hải Phòng 40,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
78 18/03/2022 Tổng công ty Đỉnh Vàng Hải Phòng 21,640,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
79 18/03/2022 Chị Phan Ngọc Lan (bạn chị Kim Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
80 19/03/2022 Bác Đinh Thị Tảo (mẹ chị Kim Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
81 19/03/2022 Bạn chị Kim Thúy 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
82 19/03/2022 Anh Nguyễn Của (gia đình anh Tất Nhân) Tp.HCM 5,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
83 19/03/2022 Chị Nguyễn Xuân Mỹ (bạn chị Kim Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
84 19/03/2022 Anh Nguyễn Bình Khanh (bạn chị Kim Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
85 21/03/2022 Mr./Ms Chen Chung Chuan 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
86 21/03/2022 Mr./Ms Chen Yi Chung 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
87 21/03/2022 Mr./Ms Wang Wei Hsin 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
88 21/03/2022 Mr./Ms Lai Yen Liang 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
89 21/03/2022 Chị Nguyễn Thị Tâm Thu (bạn chị Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
90 21/03/2022 CBNV Công ty Đỉnh Vàng phía Nam Tp.HCM 5,830,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
91 21/03/2022 Anh Lâm Hoàng Đức (bạn chị Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
92 21/03/2022 Chị Trần Thị Thu Huệ (bạn chị Thúy) 1,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
93 21/03/2022 Chị Đoàn Quỳnh Linh (bạn chị Thúy) 2,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
94 21/03/2022 Gia đình cô Mai Khanh và BS Đạt Tp.HCM 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
95 24/03/2022 CTCP DV Truyền thông Zafago Tp.HCM 200,000,000 Cầu Từ Tâm 131
96 24/03/2022 Team Doanh nhân Thịnh Vượng và Kairos Tp.HCM 103,256,666 Cầu Từ Tâm 131
97 26/03/2022 Anh Ngọc Tâm và những người bạn Tp.HCM 8,840,000 Quỹ Từ Tâm 2022
98 26/03/2022 Chị Thái Hiền Bình Dương 2,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
99 29/03/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
100 31/03/2022 GĐ Anh Phạm Văn Cư + Chị Phạm Thị Nguyệt Ánh Tp.HCM 22,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
101 04/04/2022 Anh Vũ Trường Sơn Tp.HCM 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
102 06/04/2022 Công ty XD Bình Minh Tp.HCM 20,000,000 Cầu Từ Tâm 118
103 08/04/2022 Chị Nguyễn Thị Tuyết Tâm Tp.HCM 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
104 08/04/2022 Anh Nguyễn Trọng Tuyên Tp.HCM 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
105 08/04/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Hải Phòng 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
106 08/04/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý Tp.HCM 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
107 12/04/2022 Anh Phạm Minh Tp.HCM 59,005,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
108 18/04/2022 Chị Vũ Thị Hồng 50,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
109 18/04/2022 Anh Đặng Công Tín Tp.HCM 5,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
110 19/04/2022 Anh Võ Phương Trình Tp.HCM 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
111 21/04/2022 Chị Phạm Phương Bình 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
112 21/04/2022 Anh Nguyễn Quốc Phong 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
113 21/04/2022 Anh Nguyễn Quốc Vũ 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
114 21/04/2022 Anh Phạm Minh Tp.HCM 10,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
115 23/04/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
116 28/04/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
117 04/05/2022 Anh Trương Mạnh Hùng Tp.HCM 8,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
118 04/05/2022 Anh Nguyễn Tuấn Hưng Tp.HCM 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
119 07/05/2022 Anh Nguyễn Văn Nhuận Tp.HCM 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
120 09/05/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
121 10/05/2022 Anh Nguyễn Trọng Quân 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
122 10/05/2022 Chị Vũ Thị Kim Oanh 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
123 10/05/2022 Anh Nguyễn Đức Trung 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
124 10/05/2022 Chị Nguyễn Vũ Hương Giang 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
125 12/05/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo 10,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
126 12/05/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo 30,000,000 Cầu Từ Tâm 132 (Cầu Rạch Dung)
127 13/05/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
128 13/05/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
129 16/05/2022 Nhóm Kết Nối Yêu Thương 50,000,000 Cầu Giác Ngộ 7
130 16/05/2022 Nhóm Kết Nối Yêu Thương 20,000,000 Cầu Giác Ngộ 7
131 23/05/2022 Anh Phạm Minh 25,500,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
132 24/05/2022 Anh Hồ Viết Định 16,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
133 24/05/2022 Chị Nguyễn Thị Nga 120,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
134 30/05/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
135 07/06/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
136 08/06/2022 Anh Ngô Tấn Út Hậu 5,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2023
137 09/06/2022 Chị Thá và công ty TNK 30,500,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
138 09/06/2022 Chị Trần Ngọc Hạnh 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
139 13/06/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý 99,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
140 14/06/2022 Anh Đặng Quốc Khánh 30,000,000 Cầu TNTT – KN 4 năm thành lập Nhóm
141 14/06/2022 Anh Đặng Quốc Khánh 60,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
142 20/06/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
143 20/06/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
144 30/06/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
145 01/07/2022 Anh Ngô Tấn Út Hậu 3,100,000 Quỹ Từ Tâm 2022
146 01/07/2022 Anh Ngọc Tâm và bác sĩ Cao Tâm 4,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
147 01/07/2022 Anh Diễn-công ty cung úng LĐ Tâm Đức 3,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
148 07/07/2022 Joven LVS 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
149 11/07/2022 Anh Võ Phương Trình 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
150 12/07/2022 Gia tộc Họ Cao 70,000,000 Cầu Từ Tâm 134
151 13/05/2022 CLB Golf Hà Nội Sài Gòn 95,500,000 Cầu Từ Tâm 134
152 14/07/2022 Anh Võ Phương Trình 5,000,000 Quà tặng điểm trường Sủng Trái – Hà Giang
153 27/07/2022 Anh Võ Trung Cương (Nhóm Tại Tâm) 200,000,000 Cầu Từ Tâm 137
154 27/07/2022 CTCP TMDV Dầu Khí Hải Phát 115,000,000 Cầu Từ Tâm 135
155 29/07/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
156 01/08/2022 Quỹ Yêu Thương 6,000,000 Cầu Từ Tâm 135
157 01/08/2022 Chị Thái Hiền 50,000,000 Cầu Từ Tâm 136
158 01/08/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
159 01/08/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
160 02/08/2022 GĐ anh chị Trọng Quân – Kim Oanh 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
161 05/08/2022 Chị Trần Thị Thanh Trúc và Quỹ Yêu Thương 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
162 06/08/2022 Anh Phạm Minh Tp.HCM 50,000,000 Cầu Từ Tâm 136
163 08/08/2022 Anh Hồ Viết Định Tp.HCM 50,000,000 Cầu Từ Tâm 136
164 09/08/2022 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM 2,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
165 09/08/2022 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM 8,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
166 44812 Quỹ Từ thiện xã Hội Hành Trình Xanh; Quỹ TT Điều Tử Tế;
BNI brillian Vietnam; Team Hạt Giống Thịnh Vượng
Tp.HCM 400,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
167 10/08/2022 Nhóm TT Nhân-Thọ và cháu Đỗ Minh Huy Tp.HCM 20,000,000 XD điểm trường Tak Lẻ
168 11/08/2022 Anh Nguyễn Khắc Hạnh Văn Cao – HP 2,000,000 XD cụm 2 cầu ở Vĩnh Long
169 11/08/2022 Chị Nguyễn Thị Quy Văn Cao – HP 2,000,000 XD cụm 2 cầu ở Vĩnh Long
170 11/08/2022 Anh Vũ Văn Lễ Thái Bình – HN 1,000,000 XD cụm 2 cầu ở Vĩnh Long
171 11/08/2022 Team HV Zoom Hạnh phúc theo LNQ 2,000,000 XD cụm 2 cầu ở Vĩnh Long
172 11/08/2022 Team trợ giảng Chương trình HP để thành công 2,000,000 XD cụm 2 cầu ở Vĩnh Long
173 11/08/2022 Anh Lê Văn Thu Tp.HCM 2,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
174 12/08/2022 Gia đình TPG Tp.HCM 100,000,000 XD đường lên điểm trường Trà Leng
175 15/08/2022 Chị Trần Thị Thúy Tp.HCM 100,000,000 XD Cụm 2 cầu xã Trung Ngãi
176 17/08/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Hải Phòng 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
177 18/08/2022 Anh Nguyễn Duy Khánh 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
178 18/08/2022 Anh Nguyễn Quang Trường 10,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
179 18/08/2022 Anh Nguyễn Phương Trình 5,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
180 25/08/2022 CLB Golf Hà Nội Sài Gòn 95,500,000 Cầu Từ Tâm 134
181 26/08/2022 CTCP TMDV Dầu Khí Hải Phát 115,000,000 Cầu Từ Tâm 135
182 29/08/2022 CTCP DV Truyền thông Zafago 217,000,000 Cầu Từ Tâm 142
183 31/08/2022 Chị Thanh Trúc và Quỹ Yêu Thương 57,982,167 XD Cụm 3 cầu xã Đông Thái, An Biên, KG
184 04/09/2022 CLB Golf Hà Nội Sài Gòn Tp.HCM 7,500,000 Quỹ Từ Tâm 2022
185 05/09/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng 1,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
186 19/09/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý Tp.HCM 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
187 19/09/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Hải Phòng 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
188 24/09/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
189 26/09/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
190 26/09/2022 CTCP DV Truyền thông Zafago Tp.HCM 50,000,000 XD Cụm 3 cầu xã Đông Thái, An Biên, KG
191 26/09/2022 Chị Trang Kairos Tp.HCM 18,300,000 XD Cầu Từ Tâm 147 ở Hậu Giang
192 30/09/2022 BS Lê Thị Anh Thư + BS Phan Vĩnh Thọ Tp.HCM 6,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
193 30/09/2022 Anh Đinh Hoàng Đông Kiên Giang 100,000,000 Cầu Từ Tâm 133
194 05/10/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
195 05/10/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ Xây Cầu Từ Tâm 2022
196 11/10/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý Tp.HCM 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
197 11/10/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Hải Phòng 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
198 11/10/2022 Chị Nguyễn Thị Nga Tp.HCM 50,000,000 Tài trợ xây dựng cụm 2 cầu Vũng Liêm, Vĩnh Long
199 23/10/2022 Chị Lan Phương 3,000,000 Quỹ Xây Cầu Từ Tâm 2022
200 02/11/2022 CTCP DV Truyền thông Zafago Tp.HCM 100,000,000 XD Cầu Từ Tâm 147 ở Hậu Giang
201 07/11/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ Xây Cầu Từ Tâm 2022
202 11/11/2022 Anh Phạm Minh Tp.HCM 120,000,000 Quỹ Xây Cầu Từ Tâm 2022
203 11/11/2022 Quỹ từ Thiện Nguyễn Gia Thảo Hải Phòng 20,000,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
204 11/11/2022 Chị Nguyễn Kim Thuý Tp.HCM 20,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
205 14/11/2022 Phạm Thùy Ân Tp.HCM 5,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
206 14/11/2022 Anh Đặng Quốc Khánh Hải Phòng 10,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
207 15/11/2022 Chị Vũ Thị Hà Tp.HCM 5,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
208 22/11/2022 Em Nguyễn Kim Minh Khuê Tp.HCM 5,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
209 22/11/2022 Em Nguyễn Kim Yên Vân Tp.HCM 5,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022
210 02/12/2022 Người thân, bạn bè chúc mừng sinh nhật chị Kim Thúy 88,550,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
211 03/12/2022 Rotary chuyển tiền tài trợ Hệ thống Nước sạch, lần 1 Nhật Bản 30,000,000 Hệ thống máy lọc nước sạch huyện An Minh
212 07/12/2022 Bác sĩ Võ Trí Bảo Hưng Tp.HCM 500,000 Quỹ xây cầu Từ Tâm 2022
213 31/12/2023 Rotary chuyển tiền tài trợ Hệ thống Nước sạch, lần 2 Nhật Bản 108,000,000 Hệ thống máy lọc nước sạch huyện An Minh

Ngày cập nhật: 31/12/2022