DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 04

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 04

Địa chỉ: thôn Lễ Hợp, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

  • Xây dựng cầu
  • Thông số cầu: dài 9m x rộng 3m x tải trọng 2,5 tấn
  • Tổng kinh phí xây dựng: 000.000 VND – Sáu mươi lăm triệu đồng
  • Đơn giá trung bình: 3.350.000 đồng / 1m2
  • Chi phí tổ chức lễ khánh thành: 700.000 VNĐ (Mười sáu triệu bảy trăm nghìn đồng)
  • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (Ba triệu đồng)
  • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà tặng đội thi công: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
  • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
  • Quà hiện vật (ly): 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn đồng)

 

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 76.700.000
Hội Chữ Thập Đỏ Hải Phòng 5.000.000
Tổng tiền đóng góp 81.700.000