DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 03

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 03

Địa chỉ: thôn Phương Trì, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

  • Xây dựng cầu
  • Thông số cầu: dài 22m x rộng 2,5m x tải trọng 2,5 tấn
  • Tổng kinh phí xây dựng: 500.000 VND – Một trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng
  • Đơn giá trung bình: 3.530.000 đồng / 1m2
  • Chi phí tổ chức lễ khánh thành: 700.000 VNĐ (Mười sáu triệu bảy trăm nghìn đồng)
  • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (Ba triệu đồng)
  • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà tặng đội thi công: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
  • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
  • Quà hiện vật (ly): 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn đồng)

 

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 158.200.000
Hội Chữ Thập Đỏ Hải Phòng 5.000.000
Tổng tiền đóng góp 163.200.000