Danh sách đóng góp xây dựng cầu Thiện Khải (cầu Từ Tâm 02)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 02 (CẦU THIỆN KHẢI)

Địa chỉ: ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

 • Xây dựng cầu
 • Thông số cầu: dài 24m x rộng 3m x tải trọng 2,5 tấn
 • Tổng kinh phí xây dựng: 000.000 VND – Một trăm mười triệu đồng
 • Đơn giá trung bình: 1.950.000 đồng / 1m2
 • Chi phí tổ chức lễ khánh thành: 700.000 VNĐ (Hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)
 • Quà hộ nghèo: 15 phần – 3.000.000 (Ba triệu đồng)
 • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (Năm triệu đồng)
 • Trao tiền hỗ trợ chùa Sơn Hòa Tự: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
 • Quà tặng đội thi công: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
 • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
 • Quà hiện vật (ly): 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn đồng)

 

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Nhóm thiện nguyện Từ Tâm 66.700.000
Địa phương 30.000.000
Người giấu tên 10.000.000
GĐ bác Biên 1.000.000
Bà Sáu 5.000.000
GĐ anh Nhân 3.000.000
GĐ anh Dũng 5.000.000
GĐ anh Lợi 1.000.000
Người dấu tên 2.000.000
Chị Dy 3.000.000
Em Hà 2.000.000
GĐ chị Thái Hiền 2.000.000
Tổng tiền đóng góp 130.700.000