DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU BÌNH MINH (TỪ TÂM 06)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 06

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

Thông số cầu: dài 26m x rộng 2,5m x tải trọng 2,5 tấn

Tổng kinh phí 130 triệu đồng (2.000.000 đồng / 1m2)

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Địa phương 20.000.000
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 47.000.000
Chị Phạm Vân 20.000.000
Anh Đặng Quốc Dũng 20.000.000
Chị Phạm Thị Hòa (Hội CTĐ TPHP) 1.000.000
Chị Phạm Thị Trang 1.000.000
Chị Ngọc (bạn chị Trang ở Anh) 1.500.000
Chị Hương (bạn chị Trang ở Anh) 500.000
Chị Phạm Thị Khải 2.000.000
Chị Lê Thị Hồng Hạnh 2.000.000
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương 500.000
Chị Trần Thị Quỳnh Anh 500.000
Chị Huỳnh Thị Kim Anh 500.000
Anh Đỗ Ngọc Đông 3.000.000
Cụ Nguyễn Thị Thanh 500.000
Anh Trần Linh Vũ 3.000.000
Người giấu tên 2.000.000
Anh Đỗ Văn Triệu 5.000.000
Tổng tiền đóng góp 130.000.000