DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU BÌNH MINH 01 (TỪ TÂM 09)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 09 (CẦU BÌNH MINH 02)

Địa chỉ: ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Thông số cầu: dài 35m x rộng 2,8m x tải trọng 2,5 tấn

Tổng kinh phí 155 triệu đồng (1.772.000 đồng / 1m2)

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh 100.000.000
Địa phương 30.000.000
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 25.000.000
Tổng tiền đóng góp 155.000.000