DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU BÌNH MINH 01 (TỪ TÂM 08)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 08 (CẦU BÌNH MINH 01)

Địa chỉ: ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Thông số cầu: dài 33m x rộng 2,8m x tải trọng 2,5 tấn

Tổng kinh phí 145 triệu đồng (1.758.000 đồng / 1m2)

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh 100.000.000
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 25.000.000
Địa phương 20.000.000
Tổng tiền đóng góp 145.000.000