Danh sách đóng góp xây dựng cầu An Khánh (cầu Từ Tâm 11)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU AN KHÁNH

CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 16 (CẦU TỪ TÂM 11)

  • Địa chỉ: ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Thông số cầu: dài 36m x rộng 2,8m x tải trọng 2,5 tấn
  • Tổng kinh phí 180 triệu đồng (2.700.000 đồng / 1m2)
  • Trao tặng quà: 17.600.000 (Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng)
  • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (Bốn triệu đồng)
  • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà tặng UBND xã, ấp: 2.000.000 (Hai triệu đồng)
  • Quà tặng đội thi công: 1.000.000 (Một triệu đồng)
  • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà hiện vật (ly): 600.000 (Sáu trăm nghìn đồng)
STT Người đóng góp Số tiền (đồng)
1 Địa phương 50.000.000
2 Cty Nhựa Tiền Phong 50.000.000
3 GĐ chị Diệu Hộ 50.000.000
4 Chị Diệu Hằng 10.000.000
5 Anh Hoàng Tư Nghĩa 1.000.000
6 Chị Trần Ngọc Đoan Trang 500.000
7 GĐ anh Ngô Hữu Trí và chị Trần Phụng Nguyên 2.000.000
8 Chị Huỳnh Thị Sương và anh Nguyễn Trung Thược 300 USD = 7.050.000
9 Anh Phan Văn Tuấn 1.000.000
10 Anh Hồ Quý Hồng Ân 200.000
11 Chị Lê Thị Cẩm Tú 500.000
12 Chị Hà Thị Lập 5.000.000
13 Chị Như Ý 1.000.000
14 Chị Diệu Minh 1.000.000
15 Chị Thanh Giang 1.000.000
16 Anh Huỳnh Minh Tài 1.000.000
17 Chị Lê Thị Lân 500.000
18 Chị Thái Minh 3.000.000
19 Chị Lê Thị Tố Nga 500.000
20 Anh Đỗ Trung Trang 2.000.000
21 Anh Nguyễn Hoa Vũ Phong 500.000
22 Anh Thái 1.000.000
23 Anh Huỳnh Văn Hiệp 2.000.000
24 Chị Ngọc Chánh 1.000.000
25 Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú – Quận 9 3.000.000
26 Anh Đặng Quốc Khánh 2.000.000
27 Anh Phạm Minh 6.000.000
28 Anh Đặng Trung 2.000.000
29 Chị Vũ Đại Thắng 2.000.000
Tổng tiền đóng góp 197.600.000