DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỒNG BÀO THIỆT HẠI DO LŨ QUÉT & ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH “ĐƯA CHỮ LÊN NON”