DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 85-86-87 (CNYT 63-64-65)