DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 68 (CẦU ĐÌNH)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 68 (CẦU ĐÌNH)

—-

Địa chỉ: Ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngày khởi công:  27/06/2020                                   Ngày khánh thành: 16/10/2020

Thông số cầu: dài 65 m x rộng 3,5 m x 5 tấn

Đơn giá xây dựng trung bình: 2.755.000 đ/m2

Tổng kinh phí xây dựng: 627.000.000 VNĐSáu trăm hai mươi bảy triệu đồng.

Chi phí khởi công – khánh thành: 30.000.000 đ

  • Quà cho hộ nghèo: 10.000.000 đ
  • Học bổng cho học sinh: 10.000.000 đ
  • Chi phí hậu cần, tổ chức lễ khởi công – khánh thành: 10.000.000 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

STT Cá nhân/Tập thể đóng góp Địa chỉ

Số tiền

1 Địa phương đối ứng Đồng Tháp

120.000.000

2 Anh Phạm Minh Tp. HCM

     10.000.000

3 Anh Đặng Quốc Khánh Tp. Hải Phòng        3.000.000
4 Anh Võ Văn Thu Tứ Tp. HCM   200.000.000
5 Anh Nguyễn Tất Nhân Tp. HCM        2.000.000
6 Chị Hoàng Mỹ Á Quốc tịch Úc        3.000.000
7 Chị Trần Thị Thúy Tp.HCM      10.000.000
8 Anh Đặng Trung Tp.HCM        1.000.000
9 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM        3.000.000
10 Anh Nguyễn Tuấn Hưng Q.7 Tp.HCM      10.000.000
11 Tập thể cô trò lớp 8A trường Tân Trào (K79-82) Hải Phòng        5.000.000
12 Anh Đỗ Văn Triệu Kiên Giang        1.000.000
13 Anh Đỗ Như Lợi Tp. Hải Phòng        1.000.000
14 GĐ anh Lê Thanh Hải Tp. HCM        1.000.000
15 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Hải Phòng        1.000.000
16 Anh Đặng Công Tín Tp. HCM        1.000.000
17 Quỹ xây cầu Kairos
(đại diện là anh Trần Văn Tâm và Zafago)
Tp.HCM

  145.000.000

18 Chị Vũ Xuân Hương Tp. Hải Phòng        1.000.000
19 Chị Phạm Thị Nhạn Đà Lạt        1.000.000
20 Anh Tăng Văn Phong Tp. HCM        1.000.000
21 Đội xây cầu Phước Hảo Bến Tre      47.000.000
22 Mạnh thường quân giấu tên Tp. HCM      56.000.000
19 Anh Hồ Viết Định Tp. HCM 4.000.000
18 Gia đình anh Đặng Quốc Dũng và
chị Lê Thị Thúy Hải
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
19 Tập đoàn Đỉnh Vàng
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
TỔNG CỘNG 657.000.000