DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 62

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 62 (CẦU KAIROS)

♦♦♦♦

Địa chỉ: Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ngày khởi công:  21/03/2020                                   Ngày khánh thành: 09/05/2020

Thông số cầu: dài 36 m x rộng 3,0 m x 2,5 tấn

Đơn giá xây dựng trung bình: 2.315.000 đ/m2

Tổng kinh phí xây dựng: 250.000.000 VNĐHai trăm năm mươi triệu đồng

Chi phí khởi công – khánh thành: 30.000.000 đ

  • Quà cho hộ nghèo: 10.000.000 đ
  • Học bổng cho học sinh: 10.000.000 đ
  • Chi phí hậu cần, tổ chức lễ khởi công – khánh thành: 10.000.000 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

STT Tập thể/Cá nhân đóng góp Địa chỉ Số tiền
1 Địa phương đối ứng Vĩnh Long 20.000.000
2 Kairos Coworking Space & DCI Team Tp.HCM 200.000.000
3 Chị Phạm Thùy Ân Tp. HCM 10.000.000
4 Tập thể cô trò lớp 8A trường Tân Trào – K79-82 Hải Phòng 5.000.000
5 Anh Đặng Quốc Khánh Tp. Hải Phòng 3.000.000
6 Chị Hoàng Mỹ Á Quốc tịch Úc 3.000.000
7 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM 3.000.000
8 Anh Võ Văn Thu Tứ Tp. HCM 2.000.000
9 Anh Nguyễn Tất Nhân Tp. HCM 2.000.000
10 Anh Đặng Trung Tp.HCM 1.000.000
11 Anh Đỗ Văn Triệu Kiên Giang 1.000.000
12 Kairos Coworking Space & DCI Team
(HB khánh thành)
Tp.HCM 5.000.000
13 Gia đình anh Đặng Quốc Dũng và chị Lê Thị Thúy Hải
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 12.500.000
14 Tập đoàn Đỉnh Vàng
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 12.500.000
Tổng cng    280.000.000