DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 61

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 61 (CẦU VĨNH THÁI)

♦♦♦♦

Địa chỉ: Ấp 6, xã Thới Hứng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

Ngày khởi công:  15/03/2020                                   Ngày khánh thành: 31/05/2020

Thông số cầu: dài 30 m x rộng 3,5 m x 2,5 tấn

Đơn giá xây dựng trung bình: 2.620.000 đ/m2

Tổng kinh phí xây dựng: 275.000.000 VNĐHai trăm bảy mươi lăm triệu đồng

Chi phí khởi công – khánh thành: 30.000.000 đ

  • Quà cho hộ nghèo: 10.000.000 đ
  • Học bổng cho học sinh: 10.000.000 đ
  • Chi phí hậu cần, tổ chức lễ khởi công – khánh thành: 10.000.000 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

STT Tập thể/Cá nhân đóng góp Địa chỉ Số tiền
1 Địa phương đối ứng Cần Thơ 55.000.000
2 Gia đình Anh Kim Mộc Thành Tp.HCM 220.000.000
3 Gia đình anh Đặng Quốc Dũng và chị Lê Thị Thúy Hải
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
4 Tập đoàn Đỉnh Vàng
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
Tổng cng    305.000.000