DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 59

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 59 (CNYT SỐ 48)

♦♦♦♦

Địa chỉ: Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Ngày khởi công:  09/01/2019                                   Ngày khánh thành: 08/03/2020

Thông số cầu: dài 30 m x rộng 3,3 m x 2,5 tấn

Đơn giá xây dựng trung bình: 2.370.000 đ/m2

Tổng kinh phí xây dựng: 235.000.000 VNĐHai trăm ba mươi lăm triệu đồng

Chi phí khởi công – khánh thành: 30.000.000 đ

  • Quà cho hộ nghèo: 10.000.000 đ
  • Học bổng cho học sinh: 10.000.000 đ
  • Chi phí hậu cần, tổ chức lễ khởi công – khánh thành: 10.000.000 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

STT Tập thể/Cá nhân đóng góp Địa chỉ Số tiền
1 Địa phương đối ứng Tiền Giang 50.000.000
2 Quỹ Cầu Nối Yêu Thương CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 128.000.000
3 ChỊ Phạm Thùy Trâm Tp. HCM 10.000.000
4 Anh Đặng Quốc Khánh Tp. Hải Phòng 3.000.000
5 Anh Võ Văn Thu Tứ Tp. HCM 2.000.000
6 Anh Nguyễn Tất Nhân Tp. HCM 2.000.000
7 Anh Nguyễn Thành Sang Tp. HCM 2.000.000
8 Chị Nguyễn Thị Tuyết Tâm Q.9 Tp.HCM 1.000.000
9 Chị Hoàng Mỹ Á Quốc tịch Úc 3.000.000
10 Chị Trần Thị Thúy Tp.HCM 10.000.000
11 Anh Hoàng Công Thắng Bình Dương 1.000.000
12 Anh Đặng Trung Tp.HCM 1.000.000
13 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM 3.000.000
14 Anh Nguyễn Tuấn Hưng Q.7 Tp.HCM 10.000.000
15 Tập thể cô trò lớp 8A trường Tân Trào – K79-82 Hải Phòng 5.000.000
16 Anh Đỗ Văn Triệu Kiên Giang 1.000.000
17 Anh Đỗ Như Lợi Tp. Hải Phòng 1.000.000
18 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Hải Phòng 1.000.000
19 Anh Đặng Công Tín Tp. HCM 1.000.000
20 Gia đình anh Đặng Quốc Dũng và chị Lê Thị Thúy Hải
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
21 Tập đoàn Đỉnh Vàng
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
Tổng cộng 265.000.000