DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 51

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 51 (CNYT SỐ 40)

♦♦♦♦

Địa chỉ: Ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Ngày khởi công:  13/01/2020                                   Ngày khánh thành: 15/02/2020

Thông số cầu: dài 25 m x rộng 3,8 m x 2,5 tấn

Đơn giá xây dựng trung bình: 4.000.000 đ/m2

Tổng kinh phí xây dựng: 380.000.000 VNĐBa trăm tám mươi triệu đồng.

Chi phí khởi công – khánh thành: 30.000.000 đ

  • Quà cho hộ nghèo: 10.000.000 đ
  • Học bổng cho học sinh: 10.000.000 đ
  • Chi phí hậu cần, tổ chức lễ khởi công – khánh thành: 10.000.000 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

STT Tập thể/Cá nhân đóng góp Địa chỉ Số tiền
1 Địa phương đối ứng Đồng Tháp 150.000.000
2 Quỹ Cầu Nối Yêu Thương CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 170.000.000
3 Anh Phạm Minh Tp. HCM 10.000.000
4 Anh Đặng Quốc Khánh Tp. Hải Phòng 3.000.000
5 Anh Võ Văn Thu Tứ Tp. HCM 2.000.000
6 Anh Nguyễn Tất Nhân Tp. HCM 2.000.000
7 Chị Nguyễn Hà Thu Ngân Tp. HCM 2.000.000
8 Chị Nguyễn Thị Tuyết Tâm Q.9 Tp.HCM 1.000.000
9 Chị Hoàng Mỹ Á Quốc tịch Úc 3.000.000
10 Chị Trần Thị Thúy Tp.HCM 10.000.000
11 Anh Hoàng Công Thắng Bình Dương 1.000.000
12 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM 3.000.000
13 Anh Nguyễn Tuấn Hưng Q.7 Tp.HCM 10.000.000
14 Tập thể cô trò lớp 8A trường Tân Trào – K79-82 Hải Phòng 5.000.000
15 Anh Đỗ Văn Triệu Kiên Giang 1.000.000
16 GĐ anh Lê Thanh Hải Tp. HCM 1.000.000
17 Anh Lê Vĩnh Quân GĐ CTCP Điểm Vuông 5.000.000
18 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Hải Phòng 1.000.000
19 Gia đình anh Đặng Quốc Dũng và chị Lê Thị Thúy Hải
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
20 Tập đoàn Đỉnh Vàng
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)
Tp. HCM 15.000.000
Tổng cộng   410.000.000