DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 50

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU TỪ TÂM 50 (CNYT SỐ 39)

—-

Địa chỉ: Ấp 6, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

Ngày khởi công:  13/01/2020                                   Ngày khánh thành: 15/02/2020

Thông số cầu: dài 30 m x rộng 3,5 m x 2,5 tấn

Đơn giá xây dựng trung bình: 2.620.000 đ/m2

Tổng kinh phí xây dựng: 275.000.000 VNĐHai trăm bảy mươi lăm triệu đồng.

Chi phí khởi công – khánh thành: 30.000.000 đ

  • Quà cho hộ nghèo: 10.000.000 đ
  • Học bổng cho học sinh: 10.000.000 đ
  • Chi phí hậu cần, tổ chức lễ khởi công – khánh thành: 10.000.000 đ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

STT Cá nhân/Tập thể đóng góp Địa chỉ Số tiền

1

Địa phương đối ứng

Cần Thơ

55.000.000

2

Quỹ Cầu Nối Yêu Thương CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

150.000.000

3

Anh Phạm Minh Tp. HCM

10.000.000

4

Anh Đặng Quốc Khánh Tp. Hải Phòng

3.000.000

5 Anh Võ Văn Thu Tứ Tp. HCM

2.000.000

6

Anh Nguyễn Tất Nhân Tp. HCM 2.000.000

7

Chị Nguyễn Hà Thu Ngân Tp. HCM 2.000.000
8 Chị Nguyễn Thị Tuyết Tâm Q.9 Tp.HCM

1.000.000

9

Chị Hoàng Mỹ Á Quốc tịch Úc 3.000.000
10 Chị Trần Thị Thúy Tp.HCM

10.000.000

11 Anh Hoàng Công Thắng Bình Dương

1.000.000

12

Anh Đặng Trung Tp.HCM 1.000.000
13 Chị Vũ Đại Thắng Tp.HCM

3.000.000

14

Anh Nguyễn Tuấn Hưng Q.7 Tp.HCM 10.000.000
15 Tập thể cô trò lớp 8A trường Tân Trào – K79-82

Hải Phòng

5.000.000

16

Anh Đỗ Văn Triệu Kiên Giang 1.000.000
17 Anh Đỗ Như Lợi Tp. Hải Phòng

1.000.000

18

Anh Lê Thanh Sơn Tp. HCM 1.000.000
19 Anh Toàn Bạn Anh Minh

5.000.000

20

Phòng Kinh doanh 2 TPN 2.000.000
21 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Hải Phòng

1.000.000

22

Anh Hùng Trung Quốc

5.000.000

23 Anh Đặng Công Tín Tp. HCM

1.000.000

24

Gia đình anh Đặng Quốc Dũng và chị Lê Thị Thúy Hải
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)

Tp. HCM

15.000.000

25

Tập đoàn Đỉnh Vàng
(chi phí khảo sát, khởi công, khánh thành)

Tp. HCM

15.000.000

TỔNG CỘNG

305.000.000