DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 15

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 11 (CẦU TỪ TÂM 15)

  • Địa chỉ: ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  • Thông số cầu: dài 26m x rộng 2,8m x tải trọng 2,5 tấn
  • Tổng kinh phí 120 triệu đồng (1.649.000 đồng / 1m2)
  • Trao tặng quà: 17.600.000 (Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng)
  • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (Bốn triệu đồng)
  • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà tặng UBND xã, ấp: 2.000.000 (Hai triệu đồng)
  • Quà tặng đội thi công: 1.000.000 (Một triệu đồng)
  • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà hiện vật (ly): 600.000 (Sáu trăm nghìn đồng)
STT Người đóng góp Số tiền (đồng)
1 Cty Nhựa Tiền Phong 65.000.000
2 Địa phương 20.000.000
3 Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 19.800.000
4 Anh Bùi Đăng Khoa (12A1 Ngô Quyền 83-85) 3.000.000
5 Chị Nguyễn Thị Lê Hoàng 7.500.000
6 Anh Mai Văn Lợi 400.000
7 Anh Hoàng Công Thắng 600.000
8 Chị Đinh Dung 100.000
9 GĐ chị Đặng Hoàng Yến 2.000.000
10 Anh Bùi Anh Tuấn 100.000
11 Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 100.000
12 Chị Lê Thị Tố Nga 100.000
13 Em Đức Tú 60.000
14 Em Ngọc Hiếu 40.000
15 Người giấu tên 500.000
16 Anh Phạm Minh 6.000.000
17 Anh Phạm Văn Long 1.000.000
18 Anh Tùng NTP 300.000
19 Anh Đỗ Ngọc Bình 1.000.000
20 Anh Nguyễn Văn Cường 1.000.000
21 Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú – Quận 9 3.000.000
22 Chị Vũ Đại Thắng 2.000.000
23 Anh Đặng Trung 2.000.000
24 Anh Đặng Quốc Khánh 2.000.000
  Tổng tiền đóng góp 137.600.000