DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU TỪ TÂM 12

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 7 (CẦU TỪ TÂM 12)

Địa chỉ: ấp số 2, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 • Xây dựng cầu:
 • Thông số cầu: dài 30m x rộng 2,8m x tải trọng 2,5 tấn.
 • Tổng kinh phí xây dựng cầu: 000.000 – một trăm ba mươi triệu đồng
 • Đơn giá trung bình: 516.000 đồng / 1m2
 • Chi phí khánh thành: 800.000 (mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng)
 • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (bốn triệu đồng)
 • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (năm triệu đồng)
 • Quà tặng UBND xã, ấp: 2.000.000 (hai triệu đồng)
 • Quà tặng đội thi công: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn đồng)
 • Chi phí khánh thành: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn đồng)
 • Quà hiện vật (ly): 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn đồng)
Người đóng góp Số tiền (đồng)
Cty Nhựa Tiền Phong 65.000.000
Địa phương 20.000.000
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 15.700.000
Anh Phạm Minh 6.000.000
Chị Vũ Đại Thắng 2.000.000
Anh Đặng Trung 3.000.000
Anh/chị Huỳnh Ngọc Khiết Tâm và Huỳnh Ngọc Thắng 1.000.000
Chị Huỳnh Kim Ngân 1.000.000
Anh Phạm Đình Sơn 1.000.000
Anh Phạm Tiến Dũng 2.000.000
Chị Phạm Thị Lệ Thủy 2.000.000
Chị Phạm Thị Nguyệt Ánh 2.000.000
Anh Phạm Đình Lâm 2.000.000
Chị Tô Thị Sinh 1.000.000
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (quận 9) 3.000.000
Anh Mai Văn Lợi 400.000
Người dấu tên 200.000
Em Đức Tú 60.000
Em Ngọc Hiếu 40.000
Anh Anh Tuấn 100.000
Chị Thanh Chung – chưa đóng 500.000
Anh Hoàng Công Thắng 600.000
Chị Đinh Dung 100.000
GĐ chị Đặng Hoàng Yến 2.000.000
Anh Bùi Anh Tuấn 100.000
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 100.000
Chị Lê Thị Tố Nga 100.000
Người giấu tên 500.000
Anh Bùi Anh Khoa (12A1 Ngô Quyền 83-85) 3.000.000
Anh Phạm Văn Long (Hải Phòng) 1.000.000
Anh Tùng NTP 300.000
Anh Đỗ Ngọc Bình (Hải Phòng) 1.000.000
Anh Nguyễn Văn Cường (Hải Phòng) 1.000.000
Anh Đặng Quốc Khánh (Hải Phòng) 2.000.000
Chị Nguyễn Thị Lê Hoàng (Bình Dương) 5.000.000
Chị Tuyết Tâm 1.000.000
Tổng tiền đóng góp 145.800.000