DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU PHÚC HƯNG CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 15 (CẦU TỪ TÂM 07)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU PHÚC HƯNG

CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 15 (CẦU TỪ TÂM 07)

  • Địa chỉ: ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
  • Thông số cầu: dài 28m x rộng 2,8m x tải trọng 2,5 tấn
  • Tổng kinh phí 140 triệu đồng (1.785.714 đồng / 1m2)
  • Trao tặng quà: 17.600.000 (Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng)
  • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (Bốn triệu đồng)
  • Học bổng khuyến học: 10 phần – 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà tặng UBND xã, ấp: 2.000.000 (Hai triệu đồng)
  • Quà tặng đội thi công: 1.000.000 (Một triệu đồng)
  • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
  • Quà hiện vật (ly): 600.000 (Sáu trăm nghìn đồng)
STT Người đóng góp Số tiền (đồng)
1 Địa phương 20.000.000
2 Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 83.200.000
3 GĐ chị Nguyễn Thị Thu Hằng 25.000.000
4 Chị Cúc 200.000
5 Chị Phượng 200.000
6 Chị Quế 2.000.000
7 Chị Thúy Liên 3.000.000
8 Người giấu tên 7.000.000
9 Người giấu tên 1.000.000
10 GĐ anh Thắng 5.000.000
11 Anh Phạm Minh 6.000.000
12 Anh Đặng Trung 2.000.000
13 Anh Nguyễn Ngọc Tâm 3.000.000
Tổng tiền đóng góp 157.600.000