DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 14 (CẦU TỪ TÂM 18)

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

CẦU NỐI YÊU THƯƠNG SỐ 14 (CẦU TỪ TÂM 18)

Địa chỉ: ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

 • Xây dựng cầu:
 • Thông số cầu: dài 32m x rộng 3,3m x tải trọng 2,5 tấn
 • Tổng kinh phí 000.000 – Hai trăm hai mươi triệu đồng
 • Đơn giá trung bình: 2.150.000 đồng / 1m2
 • Chi phí khánh thành: 600.000 (Mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng)
 • Quà hộ nghèo: 20 phần – 4.000.000 (Bốn triệu đồng)
 • Học bổng khuyến học: 10 phần – 3.000.000 (Ba triệu đồng)
 • Quà tặng UBND xã, ấp: 2.000.000 (Hai triệu đồng)
 • Quà tặng đội thi công: 1.000.000 (Một triệu đồng)
 • Chi phí khánh thành: 5.000.000 (Năm triệu đồng)
 • Quà hiện vật (ly): 600.000 (Sáu trăm nghìn đồng)

 

Người đóng góp Số tiền (đồng)
Cty Nhựa Tiền Phong 130.000.000
Địa phương 50.000.000
Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm 31.800.000
Anh Đặng Trung 2.000.000
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú 5.000.000
Chị Vũ Đại Thắng 2.000.000
Anh Bùi Đăng Khoa (12A1 Ngô Quyền 83-85) 3.000.000
Anh Đặng Quốc Khánh 2.000.000
Người giấu tên 500.000
Anh Phạm Minh 6.000.000
Anh Phạm Văn Long 1.000.000
Anh Tùng NTP 300.000
Anh Đỗ Ngọc Bình 1.000.000
Anh Nguyễn Văn Cường 1.000.000
Tổng tiền đóng góp 235.600.000