Hướng dẫn đóng góp

Hướng dẫn đóng góp

Kính gởi: Quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, những người có tấm lòng nhân ái Chương trình cầu Từ Tâm do Nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm được khởi xướng từ đầu tháng 3 năm 2018. Tính đến thời điểm tháng 08/2021, số lượng cầu đã khởi …