Danh sách đóng góp năm 2022

Danh sách đóng góp năm 2022

Tổng đóng góp: 5,586,799,832 STT Ngày Tập thể/Cá nhân Địa chỉ Số tiền TM Ghi chú 1 28/12/2021 Anh Đặng Quốc Dũng Tp.HCM 100,000,000 Quỹ Từ Tâm 2022 2 17/12/2021 Phật tử chùa Phước Sơn Tam …